Town in town house for sale

ขายบ้านทาวน์อินทาวน์ โดยความเป็นจริงแล้วจุดเริ่มของเขตนี้มีภูมิหลังยังไง แต่ว่าคนภายในวงการอสังหาริมทรัพย์ต่างบอกกล่าวกันว่า บริเวณทาวน์อินทาวน์ นับว่าเป็นบริเวณกำเนิดใหม่ที่เติบโตตลอดมาจากเขตลาดพร้าวและก็เขตห้วยขวาง

Read More