Utopia Yamu

ซื้อบ้านภูเก็ต โครงการไหนดี ล่อใจให้แต่ละปีมีนักท่องเที่ยวจากฝรั่งเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเพิ่มสูงมากขึ้น จำนวนนักเดินทางปัจจุบันกว่า 14 ล้านคน ทำให้จังหวัดภูเก็ตเป็นด้ามจับตาของนักลงทุนคนประเทศไทยแล้วก็ฝรั่ง เข้ามาปรับปรุงโครงงานโดยตลอด จากความมั่นใจและความเชื่อมั่นในประสิทธิภาพทุกด้านของจังหวัดภูเก็ต

Read More