Buying a house the easy way

ซื้อบ้านเงินสด ซึ่งการโอนกรรมสิทธิ์และก็โฉนดที่ดินนั้นจะทำที่ในที่ทำการที่ดินในเขตที่ตั้งของพื้นที่บ้าน ซึ่งขั้นตอนก็มีไม่มากมายเพียงแค่การโอนกรรมสิทธิ์จากคนขายให้แก่พวกเราเพียงเท่านั้น และก็เอกสารสำหรับเพื่อการซื้อบ้านด้วยเงินสด พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนของพวกเรารวมทั้งทะเบียนสำมะโนครัวแค่นั้นสำหรับการซื้อขายแลกเปลี่ยน เมื่อเสร็จสมบูรณ์พวกเราก็จะได้ในส่วนของโฉนดที่ดินที่เป็นชื่อของพวกเรานั่นเอง

Read More