คำนวณ ยื่นภาษีบ้าน
คำนวณ ยื่นภาษีบ้าน

คำนวณ ยื่นภาษีบ้าน ค่าธรรมเนียมและภาษี

คำนวณ ยื่นภาษีบ้าน ขายบ้านจำเป็นจะต้องเสียภาษีอากรอะไรบ้าง ค่าธรรมเนียมรวมถึงภาษี ถือได้ว่าเป็นหนึ่งรายการจ่ายหลักที่เกี่ยวกับการค้าขายบ้าน คอนโด ที่ดินและก็อสังหาริมทรัพย์ประเภทอื่นๆแม้กระนั้นผู้บริโภคผู้คนจำนวนมากมักไม่ให้ความสนใจจุดหลักในส่วนนี้ไป จนกระทั่งกลายเป็นข้างเสียเปรียบจากการเสียค่าใช้จ่ายมากจนเกินไป Pool Villa จนกระทั่งทำให้การค้าขายอสังหาฯ บ้าน คอนโด ขาดทุนได้ข้างหลังเสียค่าบริการและภาษีไปแล้ว

จุดสำคัญ

ราคาประเมินรวมถึงราคาจำหน่ายหมายถึงราคาที่จะนำไปคำนวณค่าธรรมเนียมและภาษีจำหน่ายบ้าน คอนโด ที่ดิน ที่ผู้ขายและผู้บริโภคควรต้องจ่าย เว้นเสียแต่ค่าธรรมเนียมแล้วก็ภาษีจัดจำหน่าย บ้าน หัวหิน บ้านพูลวิลล่า คอนโด ที่ดินผู้ขายควรต้องเสีย ภาษีเงินได้หักในที่จ่าย โดยคิดจากราคาประเมินรวมทั้งปีที่ครอบครอง

วันนี้ พวกเรา เชื้อเชิญคุณมาทำความเข้าใจว่า ยื่นภาษี ง่ายๆ ขายบ้านจำเป็นจะต้องเสียภาษีอากรอะไรบ้าง รวมทั้งเรื่องค่าธรรมเนียมและก็ภาษีสำหรับการค้าขายอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเกิดเหตุ

ราคาประเมินเป็น?

ราคาที่รัฐบาลกำหนดให้เป็นราคากึ่งกลางของอสังหาริมทรัพย์ทั่วประเทศ วิลล่าภูเก็ต เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการคิดค่าธรรมเนียมและก็ภาษีจาการค้าขายอสังหาริมทรัพย์ โดยจะมีการเปลี่ยนแปลงราคาประเมินใหม่ทั่วประเทศทุกๆ4 ปี ซึ่งราคาประเมินอาจจะสูงหรือน้อยกว่าราคาซื้อขายแลกเปลี่ยนจริงก็ได้ แต่ว่าโดยส่วนมากแล้วราคาประเมินจะต่ำลงมากยิ่งกว่า

ราคาท้องตลาดซึ่งก็คือ?

ราคาที่ใช้ในการจำหน่ายกันจริง ซึ่งจะสอดคล้องกับอุปสงค์รวมทั้งอุปทานของตลาดในแต่ละขณะ POOL VILLA PHUKET มีการปรับพฤติกรรมตามภาวการณ์ค่าครองชีพอยู่เป็นประจำเวลา ราคาตามท้องตลาดก็เลยมักสูงขึ้นยิ่งกว่าราคาประเมิน

คำนวณ ยื่นภาษีบ้าน

รายจ่ายเมื่อมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนอสังหาริมทรัพย์

ขายบ้านจำเป็นจะต้องเสียภาษีอากรอะไรบ้าง ค่ายังชีพสำหรับการขายอสังหาริมทรัพย์ส่วนที่ผู้ขายต้องจ่าย ประกอบไปด้วย 4 รายการ ดังเช่นว่า ค่าธรรมเนียม ค่าอากร ภาษีเงินได้ แล้วก็ภาษีธุรกิจเฉพาะ Sale Villas Phuket (RU) มาทำความรู้จักกันไปทีละส่วนกัน

1.ค่าธรรมเนียม 2%

ในการค้าขายอสังหาริมทรัพย์จำเป็นต้องเสียค่าบริการเมื่อใดก็ตามสมัครสมาชิกโอนกรรมสิทธิ์ในอัตรา 2% จากราคาประเมิน ซึ่งไม่มีข้อละเว้นหรือการผ่อนปรนอะไรก็ตามรวมทั้งเพื่อความตรงไปตรงมาระหว่างผู้ใช้แล้วก็คนขายมักนิยมแบ่งค่าธรรมเนียมส่วนนี้ให้แต่ละฝ่ายตั้งรับผิดถูกอกถูกใจคนละครึ่งเป็น หมู่บ้านจัดสรรจังหวัดภูเก็ต PHUKET VILLA คนซื้อค่าธรรมเนียมจ่าย 1% แล้วหลังจากนั้นก็คนขายจ่ายค่าธรรมเนียม 1% เท่าๆกันโดยให้เจาะจงในคำสัญญาจะซื้อจะขาย

2.ค่าอากร 0.5%

ค่าอากรแสตมป์ที่คนขายต้องเสียในกระบวนการลงบัญชีโอนกรรมสิทธิ์ Sale Villas Phuket (RU) พินิจจากราคาประเมินแล้วก็ราคาตามท้องตลาดร่วมกันโดยเลือกใช้ราคาที่สูงกว่ามาคำนวณในอัตรา 0.5%

พอกับว่าคนขายจะเสียค่าอากรแสตมป์ 1 บาท ทุกๆ200 บาท โดยคนขายจะเป็นข้างจ่ายฝ่ายเดียว และจะได้รับเว้นเสียแต่ค่าอากรต่อเมื่อต้องเสียภาษีอากรธุรกิจเฉพาะ

3.ภาษีธุรกิจเฉพาะ 3.3%

ผู้ขายที่ครอบครองอสังหาริมทรัพย์เป็นระยะเวลาน้อยกว่า 5 ปี จะต้องเสียภาษี POOL VILLA PHUKET อากรธุรกิจเฉพาะ ในอัตราร้อยละ 3.3 จากราคาประเมินหรือราคาท้องตลาดสังกัดว่าราคาใดสูงขึ้นมากยิ่งกว่า

อย่างไรก็ตามมีการเว้นเสียแต่เก็บภาษีธุรกิจเฉพาะในเรื่องที่ผู้ขายครอบครองอสังหาฯ นานเกิน 5 ปี หรือมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านยาวนานกว่า 1 ปี ถูกเวนคืนบ้านหรือที่ดิน หรือเป็นอสังหาฯ ที่ได้มาโดยมรดก

4.ภาษีรายได้หักในที่จ่าย

เมื่อมีการขายอสังหาริมทรัพย์จะนับเป็นรายได้แก่คนขาย PHUKET VILLA ก็เลยต้องเอามาคำนวณเป็นรายได้พึงจะประเมินที่จะต้องคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหักในที่จ่าย ดังนั้นค่าใช้จ่ายในส่วนนี้คนขายก็เลยต้องเป็นฝ่ายตั้งรับผิดชื่นชอบเองทั้งสิ้น ภาษีเงินได้จะตรึกตรองจากราคาประเมินรวมทั้งจำนวนปีที่ถือสิทธิ์

จำนวนปีที่ครอบครองนั้นจะนับตามปีบัญชี Sale Villas Phuket (RU) โดยหนึ่งปีจะเริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมไปตราบจนกระทั่ง 31 ธันวาคมของปีเดียวกัน การขายภายในปีเดียวกันนับเป็นการครอบครอง 1 ปี ถ้าหากครองตั้งแต่ธ.ค.ปีนี้ถึงมี.ค.ปีต่อไปก็ให้นับเป็นครอบครอง 2 ปี

สามารถคำนวณรายได้โดยนำราคาประเมินคูณกับร้อยละของรายได้ที่เอามาคำนวณภาษีตามจำนวนปีที่ครอบครองตามอัตราที่แสดงในตารางจะได้จำนวนเงินที่จำเป็นต้องนำไปคำนวณภาษีเงินได้ทั้งหมด RENT AND BUY VILLA PHUKET จากนั้นเอามาหารด้วยจำนวนปีที่ครอบครองจะได้จำนวนเงินถึงที่กะไว้จำเป็นต้องนำไปคำนวณภาษีรายได้ที่จะจะต้องจ่ายต่อปี

คำนวณ ยื่นภาษีบ้าน
ระยะเวลาถือครองเงินได้นำมาควรณภาษีอากร
1 ปี8
2 ปี16
3 ปี23
4 ปี29
5 ปี35
6 ปี40
7 ปี45
มากกว่า 8 ปี50

ยกตัวอย่าง ขายบ้านที่ครองมาตั้งแต่ พฤศจิกายน 2556 ถึงม.ค. 2559 โดยแพงประเมิน 4 ล้านบาท กรณีนี้ช่วงเวลาถือครองพอๆกับ 4 ปี

 • รายได้ทั้งปวงที่จำต้องเอามาคำนวณภาษี = ราคาประเมิน (บาท) x ปริมาณร้อยละของรายได้ buy villa phuket ที่เอามาคำนวณภาษีในการถือสิทธิ์ 4 ปี (%)
 • รายได้ทั้งปวงที่จำต้องเอามาคำนวณภาษี = 4,000,000 x 29%
 • รายได้ทั้งหมดทั้งปวงที่จำต้องเอามาคำนวณภาษี = 1,160,000 บาท
 • จำนวนเงินถึงที่กะไว้จำเป็นต้องนำไปคำนวณภาษีรายได้ที่จำต้องจ่ายต่อปี RENT AND BUY VILLA PHUKET = รายได้ทั้งผองที่จะต้องเอามาคำนวณภาษี (บาท) / ปริมาณปีถือสิทธิ์ (ปี)
 • จำนวนเงินถึงที่กะไว้จะต้องนำไปคำนวณภาษีรายได้ที่จำเป็นต้องจ่ายต่อปี = 1,160,000 / 4
 • จำนวนเงินพอดีจำเป็นต้องนำไปคำนวณภาษีรายได้ที่จะต้องจ่ายต่อปี = 290,000 บาท
 • นำจำนวนเงินเหมาะจำเป็นต้องนำไปคำนวณภาษีรายได้ที่จำต้องจ่ายต่อปี ขายวิลล่าภูเก็ต มาคำนวณภาษีหักในที่จ่ายต่อปีตามอัตราภาษี ดังต่อไปนี้
 • งินได้ 150,001 – 300,000 เสียภาษีอากรรายได้ 5%
 • จากจำนวนเงินถึงที่เหมาะจะต้องนำไปคำนวณภาษีรายได้ที่จะต้องจ่ายต่อปี 290,000 บาท สามารถคำนวณภาษีรายได้ดังต่อไปนี้
 • ภาษีรายได้หักในที่จ่ายต่อปี = 290,000 x 5%) = 14,500 บาท
 • คำนวณภาษีหักในที่จ่ายทั้งสิ้น = ภาษีรายได้หักในที่จ่ายต่อปี ขายบ้านภูเก็ต (บาท) x ปริมาณปีครอบครอง (ปี)
 • คำนวณภาษีหักในที่จ่ายทั้งสิ้น = 14,500 x 4
 • คำนวณภาษีหักในที่จ่ายทั้งหมดทั้งปวง = 58,000 บาท

กรณีคนขายเป็นนิติบุคคลจำต้องเสียภาษีอากรรายได้นิติบุคคล

ในกรณีที่คนขายเป็นนิติบุคคลจะไม่ใช้การคำนวณภาษีรายได้หักในที่จ่ายตามกรรมวิธีข้างต้น แม้กระนั้นให้คิดภาษีในอัตราร้อยละ 1 ของราคาตามท้องตลาดหรือราคาประเมินขึ้นกับราคาใดสูงยิ่งกว่า บ้านและสวน และไม่นำปริมาณปีที่ถือสิทธิ์เข้ามาพินิจคำนวณภาษีเลย

อ่านเพิ่มเติม: POOL VILLA PHUKET. SALE VILLA. Villas Phuket. Phuket Property. Pool Villa.

Related Posts