บ้านญี่ปุ่นสมัยใหม่

บ้านญี่ปุ่นสมัยใหม่ ในอดีตนั้นบ้านของคนญี่ปุ่นจะสร้างจากไม้และกระดาษเป็นหลัก ซึ่งก็นับว่าเป็นจุดเด่นที่ไม่เหมือนประเทศอื่น ๆ

Read More