one-story house nordic

บ้านชั้นเดียว นอร์ดิก ที่ได้รับแรงจูงใจ ภายหลังเดินทาง ไปประเทศญี่ปุ่น เมื่อกลับมาผู้ครอบครอง ตั้งใจที่จะสร้างพื้นที่ที่ให้ความรู้สึกสงบเงียบ เน้นไปที่การเปิดกว้าง ความลื่นไหล

Read More