Minimal Japanese house

บ้านญี่ปุ่น มินิมอล แยกฟังก์ชันเคาน์เตอร์หนึ่ง สำหรับล้าง เตรียมอาหาร เตาแก๊ส เหนือหัว เป็นตู้ที่เอาไว้เพื่อเก็บของเล็กๆส่วนอีกด้านหนึ่งมีช่องว่างใต้เคาน์เตอร์ แอบซ่อนชุดโต๊ะล้อเลื่อน ดึงออกมารับประทานอาหาร ดื่มกาแฟ รวมทั้งใช้งานสารพัดประโยชน์ได้

Read More