tropical house

บ้านทรอปิคอล ความธรรมดาเชิงขนาดของบ้าน มีให้มองเห็นผ่านทรงกล่องสี่เหลี่ยม ศูนย์รวมกับบริบทที่มีอยู่เพื่อด้านนอก เพิ่มเส้นแนวดิ่ง ให้บ้านด้วยฟาซาดที่ตกแต่ง เหล็กเส้นเต็มพื้นที่ข้างหน้า

Read More