different level land house

แบบบ้านพื้นที่จำกัด มีสูตรการคำนวณพลังงาน กระแสอากาศ ที่ไหลเวียน ข้างในที่อยู่ที่อาศัย หรือ บ้านของพวกเรา เพื่อทราบว่าบ้านของพวกเรานั้นสามารถรับกระแสพลังที่ถูกสมัย ถูกยุค เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความเจริญทั้งยังในเรื่อง โชคลาภ, สุขภาพ แล้วก็ ความเชื่อมโยงหรือเปล่า โดยการคำนวณดังที่กล่าวถึงแล้วจะส่งผลสูงสุดเมื่อมีชัยภูเขาไม่ที่คล้ายคลึงมาเป็นตัวเกื้อหนุน ซึ่งท่านควรจะได้รับข้อคิดเห็นจากซินแสที่มีความรู้ความเข้าใจ

Read More