nordic style wooden house

บ้านสไตล์มินิมอล-นอร์ดิก วิถีชีวิตสมัยใหม่ที่จะต้องพบเจอกับสภาพการณ์สภาพแวดล้อมเป็นพิษ โรคระบาดที่จำเป็นต้องทำ social distancing ราวกับจะเป็นการบังคับเปลี่ยนๆให้พวกเราจำเป็นต้องดำรงชีวิตอยู่บ้านกันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

Read More