สินเชื่อเคหะ ออมสิน

สินเชื่อเคหะ ออมสิน เหมาะกับทุกวัย

สินเชื่อเคหะ ออมสิน จากมาตรการควบคุมสินเชื่อเพื่อที่พักอาศัยของธนาคารชาติ ทำให้ธนาคารพาณิชย์จึงควรปล่อยสินเชื่ออย่างรัดกุมเยอะขึ้นเรื่อยๆทำให้คนโดยส่วนใหญ่โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยเข้าถึงสินเชื่อบ้านได้ยากขึ้น ฉะนั้น แบงค์ของภาครัฐ ก็เลยแปลงเป็นตัวเลือกของผู้บริโภค บ้านสไตล์ญี่ปุ่น โดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อย ที่เข้าถึงสินเชื่อ หรือกู้บ้านได้ยาก

โดยขณะนี้ทางแบงค์เมืองอย่างธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธนาคารอาคารสงเคราะห์) แล้วหลังจากนั้นก็ได้ออกสินเชื่อบ้านออมสิน สินเชื่อบ้าน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ มาตรการรวมทั้งแพ็กเกจที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีรายได้ไม่สูงมากเท่าไรนัก และพ่อค้าแม่ค้าได้เข้าถึงสินเชื่อบ้าน Pool villas หรือกู้บ้านได้ง่ายมากยิ่งกว่าเดิม ผ่านมาตรการต่างๆดังนี้

สินเชื่อบ้าน DREAM HOMES BY GHB

สินเชื่อบ้าน Dream Homes by GHB หรือของธนาคารอาคารสงเคราะห์ Villas Phuket เพื่อซื้อที่ดินพร้อมตึก หรือห้องพัก หรือเพื่อก่อสร้างตึก หรือเพื่อซื้อที่ดินพร้อมก่อสร้างอาคาร

ช่วงเวลาผ่อน
– ไม่น้อยกว่า 3 ปี 6 เดือน และไม่เกิน 40 ปี โดยอายุผู้กู้รวมกับช่วงเวลาที่ขอกู้จำต้องไม่เกิน 70 ปี นอกจาก กรณีเจ้าหน้าที่รัฐตุลาการ อัยการ หรืออื่นๆที่แก่เกษียณมากยิ่งกว่า 60 ปี SALE VILLA ให้ใช้อายุผู้กู้เมื่อรวมกับขณะที่ขอกู้จำเป็นต้องไม่เกิน 75 ปี

สินเชื่อเคหะ ออมสิน

อัตราดอกเบี้ย

ปีอัตราดอกเบี้ย
ปีที่ 1-3= 3.25% ต่อปี
ปีที่ 4-5= 4.15% ต่อปี
ปีที่ 6 จนถึงตลอดอายุสัญญา 
– กรณีลูกค้าสวัสดิการ= MRR – 1.00% ต่อปี
– กรณีลูกค้ารายย่อย= MRR – 0.50% ต่อปี

ยื่นคำขอกู้แล้วก็อนุมัติตั้งแต่วันนี้-30 มิ.ย. 2564 ทำนิติกรรมด้านในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 (ดังต่อไปนี้แบงค์สงวนสิทธิ์สำหรับเพื่อการเจาะจงช่วงหมดโครงการก่อนกำหนด VILLA FOR RENT หากแบงค์ให้สินเชื่อเต็มวงเงินของโครงงานแล้ว)

คุณสมบัติ/เอกสารที่ใช้สมัคร

พสกนิกรปกติที่แก่ไม่เกิน 55 ปี แล้วก็ ขายวิลล่าจังหวัดภูเก็ต PHUKET VILLA ขอสินเชื่อเพื่อที่อยู่ที่อาศัยโดยกู้ร่วมกับลูกที่บรรลุนิติภาวะหรือยังไม่บรรลุนิติภาวะที่แก่ตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

– ไม่มีเรื่องราวผ่อนหนี้สินเชื่อ รวมสินเชื่อบ้าน ที่พักที่อาศัยกับ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ แล้วก็สถาบันการเงินอื่น

– ลูกที่กู้ร่วมจึงควรไม่มีภาระผูกพันกับกองทุนเงินให้กู้เงินเพื่อการศึกษาเล่าเรียน (กตำแหน่ง.) หรือกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต Pool Villa (กรมโรงงานอุตสาหกรรม)

สินเชื่อบ้าน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สินเชื่อบ้าน นิว โฮม

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ออกสินเชื่อบ้าน นิว โฮม (New Home) เพื่อซื้อที่ดินพร้อมตึกหรือแฟลต โดยหลักยืนยันที่เอามาขอกู้จำเป็นจะต้องไม่เคยโอนกรรมสิทธิ์เปลี่ยนมือมาก่อน วิลล่าภูเก็ต (บ้านมือชั้นยอด) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

– วงเงินกู้ตั้งแต่ 1.5-2.5 ล้านบาท
– ขณะผ่อนไม่น้อยกว่า 3 ปี 6 เดือน และไม่เกิน 40 ปี โดยอายุผู้กู้รวมกับตอนที่ขอกู้จึงควรไม่เกิน 70 ปี เว้นแต่ กรณีเจ้าหน้าที่รัฐตุลาการ อัยการ ขายบ้านจังหวัดภูเก็ต POOL VILLA PHUKET หรืออื่นๆที่แก่เกษียณมากกว่า 60 ปี ให้ใช้อายุผู้กู้เมื่อรวมกับขณะที่ขอกู้จำเป็นจะต้องไม่เกิน 75 ปี
– อัตราค่าดอกเบี้ย (เฉลี่ย 3 ปีแรก อยู่ที่ 2.97%)

สินเชื่อเคหะ ออมสิน
ปีอัตราดอกเบี้ย
ปีที่ 1– เดือนที่ 1-6 = 1.99% ต่อปี
– เดือนที่ 7-12 = 2.80% ต่อปี
ปีที่ 2MRR – 3.15% ต่อปี
ปีที่ 3MRR – 2.65% ต่อปี
ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญา– กรณีลูกค้าสวัสดิการ = MRR – 1.00% ต่อปี
– กรณีลูกค้ารายย่อยทั่วไป = MRR – 0.50% ต่อปี

ยกตัวอย่าง ถ้ากู้ 1.5 ล้านบาท เงินงวดเริ่มเพียงแต่ 5,200 บาทต่อเดือน

ระยะเวลายื่นคำขอกู้รวมทั้งอนุมัติตั้งแต่วันนี้-30 มิถานายน 2564 Sale Villas Phuket (RU) และก็ทำนิติกรรมด้านในวันที่ 30 เดือนกรกฎาคม 2564

บ้านล้านข้างหลัง เฟส 2 กู้ 1.2 ล้าน ผ่อนเดือนละ 4,000 บริษัท

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จัดการเสนอกลยุทธ์ ล้านด้านหลังระยะที่ 2 เพื่อช่วยปรับให้ผู้มีรายได้น้อยและปานกลาง ได้มีบ้านเป็นของตัวเองในระดับราคาที่เหมาะสมและไม่เป็นหน้าที่ PHUKET VILLA ที่ต้องรับผิดชอบมากมายก่ายกอง

โดยเนื้อหาโครงงานบ้านล้านข้างหลังระยะที่ 2 พื้นฐาน มีดังนี้

– วงเงินสินเชื่อราว 30,000-50,000 ล้านบาท
– ราคาบ้านไม่เกิน 1.2 ล้านบาท
– อัตราค่าดอกเบี้ยคร่าวๆ 2% โดยวงเงินผ่อนชำระอยู่ที่ 4,000 บาทต่อเดือน
– อัตราผ่อนชำระคงเดิม 10 ปี
ดังต่อไปนี้ จะมีการเสนอแผนการให้คณะกรรมการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ พินิจพิจารณาอนุมัติ ก่อนเสนอห้องประชุมคณะรัฐมนตรี (คณะรัฐมนตรี) เห็นดีเห็นชอบต่อไป Sale Villas Phuket (RU) คาดว่าจะเริ่มโครงการได้ในทันทีทันใดด้านหลัง คณะรัฐมนตรี เห็นดีเห็นชอบ หรือหลังจากแผนการบ้านล้านด้านหลังระยะต้นจบในสิ้นเดือนธันวาคม 2564

สินเชื่อเคหะ ออมสิน

เอกสารส่วนตัว

– บัตรประชาชน/บัตรเจ้าหน้าที่รัฐ
– ทะเบียนสำมะโนครัวฉบับเจ้าของบ้าน
– สำเนาทะเบียนสมรส/ใบหย่า/ใบมรณะบัตร (หากมี)
– สำเนาใบแปลงชื่อ-สกุล (ถ้าเกิดมี)
– สำเนาบัตรประชาชนคู่ครอง (หากมี)

เอกสารด้านการเงิน

พนักงานประจำ

– ใบรับรองเงินเดือน
– สลิปค่าจ้างรายเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนไป 3 เดือน POOL VILLA PHUKET
– สำเนาบัญชีธนาคารย้อนไป 6 เดือน
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

– สำเนาบัญชีธนาคารย้อนไป 12 เดือน/ หลักฐานแสดงฐานะทางการเงินอื่นๆ( PHUKET VILLA พร้อมเอกสารฉบับจริง)
– สำเนาทะเบียนการค้า/ทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วน
– หลักฐานการเสียภาษีอากรรายได้
– ภาพถ่ายธุรกิจ
– สำเนาใบประกอบวิชาชีพ
เอกสารหลักประกัน

– สำเนาคำสัญญาจะซื้อจะขาย/คำสัญญามัดจำ/สัญญาเช่าซื้อการเคหะแล้วก็ RENT AND BUY VILLA PHUKET ใบรับรองยอดเหลืออยู่ (กรณีซื้อ)
– หลักฐานการเป็นเจ้าของตึก
– สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดินฉบับกรมที่ดิน
– สำเนาโฉนดที่ดิน/นส.3ก /หนังสือเจ้าของแฟลต/อช.2 ทุกหน้า
– เอกสารสิทธิ์ก่อสร้าง/เพิ่มเติม
– แบบแปลน
– ใบคาดคะเนก่อสร้าง/สัญญาว่าจ้างก่อสร้าง
หมายเหตุ ** แบงค์ขอสงวนสิทธิ์สำหรับเพื่อการขอเอกสารต่างๆของผู้กู้เพิ่มอีก buy villa phuket เพื่อใช้ประกอบพินิจการให้สินเชื่อของแบงค์ **

ยื่นคำขอกู้รวมทั้งทำนิติกรรมตั้งแต่วันนี้ 1 เดือนธันวาคม 2563-30 ธ.ค. 2564 (ดังนี้ แบงค์สงวนสิทธิ์สำหรับการระบุช่วงเวลาจบแผนการก่อน ถ้าหากแบงค์ให้สินเชื่อเต็มวงเงินของโครงงานแล้ว ด้วยเหตุว่ามีวงเงินจำกัด ตั้งเงื่อนไขการให้วงเงินลูกค้าที่ทำนิติกรรมก่อนได้สิทธิก่อน)

อ่านเพิ่มเติม: POOL VILLA PHUKET. SALE VILLA. Villas Phuket. Phuket Property. Pool Villa.

Related Posts